Regulamin voucherów upominkowych

Vouchery Upominkowe upoważniają do skorzystania z usług w Gabinecie „Magia Dotyku „zgodnie z obowiązującym cennkiem i wartością posiadanego Vouchera. Można nim płacić za wszystkie usługi wg oferty dostępnej w gabinecie i na stronie internetowej

Vouchery są ważne przez 3 miesięcy od daty ich zakupu – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Po upływie terminu ważności Vouchera, jego w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona

Voucher można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.

W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy o kontakt z pod nr tel. 500 006 228

Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie, że formą płatności za umawiany zabieg będzie Voucher Upominkowy.

W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, Voucher Upominkowy uznany zostaje za zrealizowany.

Voucher należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.

Voucher nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Voucherów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.

Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Vouchera, jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Vouchera.

Płatności Voucherem nie można łączyć z promocjami i rabatami.

Vouchery imienne mogą być przeniesione na inną osobę za zgodą Gabinetu” Magia Dotyku”

Vouchery wartościowe uprawniają do skorzystania z dowolnie wybranych zabiegów

W przypadku utraty lub zniszczenia Vouchera Upominkowego, Gabinet „Magia Dotyku” nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

Integralną częścią Voucherów Upominkowych jest niniejszy Regulamin, który na życzenie jest udostępniany w recepcji Gabinetu „Magia Dotyku” lub na stronie internetowej. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

+48 500 006 228

Białystok ul. Waryńskiego 31/2